Udha e Besimtarëve
1.38K members
103 photos
2 videos
1.46K links
Download Telegram
to view and join the conversation
Këshillë me vlerë:

Jahja bin Muadh (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë:

Le të jetë përfitimi i tjetrit prej teje i tillë:

1. Nëse nuk i bën dobi, mos e dëmto!
2. Nëse nuk e gëzon, mos e ligështo!
3. Nëse nuk e lavdëron, mos e nënçmo!

(Tenbihul Gafilijn f,165)
Ibnul Kajjimi (rahimehullah) ka thënë:
Sado i mangët të jesh në kryerjen e adhurimeve, mos lër mangët nga morali i mirë, sepse ai mund të bëhet çelësi yt për të hyrë në Xhenet.

Vallë a mos mendoni se njerëzit e dalluar në devotshmëri, janë pa gjynahe?!
Edhe ata kanë gabime e gjynahe, por :
1. I fshehin sa të munden dhe nuk i publikojnë.
2. Kërkojnë falje Zotit dhe nuk vazhdojnë në mëkat me këmbëngulje.
3. E pranojnë gabimin dhe nuk përpiqen ta justifikojnë.
4. Përmirësojnë veten pasiqë gabuan.

U pyet dikush nga selefët:
Si është gjendja jote në fe?
Tha: Është si shembulli i një rrobe të cilën e shqyejnë herë pas here mëkatet, ndërsa unë e riparoj vazhdimisht me istigfar (kërkim falje)!