شرکت نیرو پخش (باطری وحید)
239 members
2.67K photos
541 videos
28 files
47 links
ورود به کانال شرکت نیرو بخش باطری وحيد 👇👇
@vahidbattery 👈كليك كنيد
Download Telegram
to view and join the conversation
باطری های Noble در آمپرهای
50.
55.
62.
66.
70.
74.
88.
180.
105.
150.
200.
115.
موجود است. با شرایط و قیمت های استثنایی.جهت هماهنگی با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید:
☎️ 04134424142
(خانم حق روان)
📱09143126866
@vahidbattery
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
باطری های ups در آمپر های
7.5 .
18.
28.
42.
65.
100.
موجود است. با شرایط و قیمت های استثنایی.جهت هماهنگی با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید:
☎️ 04134424142
(خانم حق روان)
📱09143126866
@vahidbattery
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
باطری ALOONI برند انحصاری شرکت نیرو بخش باطری وحید در ایران
جهت هماهنگی با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید:
قیمت و شرایط استثنایی

☎️ 04134424142
(خانم حق روان)
📱 09143126866
@vahidbattery
باطری NOBLE
از سایز ۵۰ آمپر تا ۲۰۰ آمپر
جهت اطلاع از شرایط فروش با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید
قیمت و شرایط استثنایی

☎️ 04134424142
(خانم حق روان)
📱 09143126866
@vahidbattery
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تخلیه بار Alooni
در آمپرهای
60.
55.
66.
74.
70.
50.
90.
سیلد
60.
66.
90.
55.
150.
100.
200.
آبخور

شرکت نیروپخش باطری وحید
نمایندگی انحصاری برند Alooni در ایران.
جهت هماهنگی با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید:
قیمت و شرایط استثنایی

☎️ 04134424142
(خانم حق روان)
📱 09143126866
@vahidbattery
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
باطری های Noble در آمپرهای
50.
55.
62.
66.
70.
74.
88.
180.
105.
150.
200.
115.
موجود است. با شرایط و قیمت های استثنایی.جهت هماهنگی با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید:
☎️ 04134424142
(خانم حق روان)
📱09143126866
@vahidbattery
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تخلیه بار باطری های Alooni
در آمپرهای
60.
55.
66.
74.
50.
سیلد
60.
88.
55.
150.
آبخور

شرکت نیروپخش باطری وحید
نمایندگی انحصاری برند Alooni در ایران.
جهت هماهنگی با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید:
قیمت و شرایط استثنایی

☎️ 04134424142
(خانم حق روان)
📱 09143126866
@vahidbattery
باطری های Noble در آمپرهای
50.
55.
62.
66.
70.
74.
200.
موجود است. با شرایط و قیمت های استثنایی.جهت هماهنگی با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید:
☎️ 04134424142
(خانم حق روان)
📱09143126866
@vahidbattery
باطری های ups در آمپر های
7.5 .
18.
28.
42.
65.
100.
موجود است. با شرایط و قیمت های استثنایی.جهت هماهنگی با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید:
☎️ 04134424142
(خانم حق روان)
📱09143126866
@vahidbattery
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
باطری ALOONI برند انحصاری شرکت نیرو بخش باطری وحید در ایران
جهت هماهنگی با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید:
قیمت و شرایط استثنایی

☎️ 04134424142
(خانم حق روان)
📱 09143126866
@vahidbattery
باطری NOBLE
از سایز ۵۰ آمپر تا ۲۰۰ آمپر
جهت اطلاع از شرایط فروش با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید
قیمت و شرایط استثنایی

☎️ 04134424142
(خانم حق روان)
📱 09143126866
@vahidbattery
باطری های ups
از سایزهای ۴.۵ آمپر تا ۱۰۰ آمپر
جهت اطلاع از شرایط فروش با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید
قیمت و شرایط استثنایی
☎️ 04134424142
(خانم حق روان)
📱 09143126866
@vahidbattery
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
باطری های ups در آمپر های
7.5 .
18.
42.
65.
100.
موجود است. با شرایط و قیمت های استثنایی.جهت هماهنگی با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید:
☎️ 04134424142
(خانم حق روان)
📱09143126866
@vahidbattery