Don't have Telegram yet? Try it now!
http://parsfootball.com/fa/277121/روزنامه-پیروزی-پروین-از-تماشای-بازی-ص/
روزنامه پیروزی ، چهارشنبه ۲۵ اسفند ؛ بعد از پادرمیانی به رامین گفتم مراقب باش