Don't have Telegram yet? Try it now!
http://parsfootball.com/fa/559257/بازگشت-روزبه-چشمی-به-پست-هافبک-دفاعی-اس/
شفر از طریق خریدهای تابستانی این کد مهم را داد!