Don't have Telegram yet? Try it now!
https://parsfootball.com/fa/589999/فتح-الله-زاده-فردوسی‌-پور-آن-زمان-من-را/
طعنه فتح الله زاده به توفیقی: این آقایان بوی نفت و گاز می‌دهند و ما نمی‌خواهیم نزدیک آنها شویم!