Don't have Telegram yet? Try it now!
http://cppo.mimt.gov.ir/news/614801-اجرای-ماده-قانون-حمایت-از-حقوق-مصرف-کنندگان-در-خصوص-ارائه-اطلاعات-شفاف-ودقیق-دستگاههای-اجرایی-به.html?t=اخبار
اجرای ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص ارائه اطلاعات شفاف ودقیق دستگاههای اجرایی به مراجعه کنندگان می تواند موجب افزایش رضایتمندی مردم از دستگاههای اجرایی شود.