Don't have Telegram yet? Try it now!
http://zanoonemardoone.ir/6/107807/tips/با-ورود-به-18ماهگی-ذهن-کودک-به-اندازه-ای-رشد-و-تکامل-می-یابد-که-حرکات-والدین-را-در-حافظه-کوتاه-مدت-ثبت-کرده-و-میکوشد-به-بهترین-نحو-از-آن-ها-تقلید-کند
با ورود به 18ماهگی ذهن کودک به اندازه ای رشد و تکامل می یابد که حرکات والدین را در حافظه کوتاه مدت ثبت کرده و میکوشد به بهترین نحو از آن ها تق