Don't have Telegram yet? Try it now!
http://news.imidro.org/news/17031-باز-تعریف-ماموریت-سازمان-های-ذیربط-در-بخش-معدن-حوزه-اکتشاف-نیاز-به-راه-اندازی-پایگاه-داده-دارد.html
باز تعریف ماموریت سازمان های ذیربط در بخش معدن/ حوزه اکتشاف نیاز به راه اندازی پایگاه داده دارد/ ضرورت استانداردسازی داده ها در بخش اکتشاف