Don't have Telegram yet? Try it now!
http://shatanews.ir/news/599100-بانک-صنعت-معدن-پرچم-دار-تأمین-مالی-پروژه‌های-بزرگ-کشور-شود-ارتباط-عمیق‌تر-با-سازمان‌های-توسعه‌ای.html?t=اخبار
بانک صنعت و معدن پرچم دار تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کشور شود / ارتباط عمیق‌تر با سازمان‌های توسعه‌ای برقرار کنید