Don't have Telegram yet? Try it now!
http://ilam.msy.gov.ir/news/1525803-دوره-آموزشی-مدیریت-سبز-ویژه-کارکنان-ادارات-برنامه-ریزی-آموزش-اداره-کل-در-محل-خانه-جوانان-با-مدرسی.html?t=اخبار
دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه کارکنان ادارات برنامه ریزی آموزش اداره کل در محل خانه جوانان با مدرسی دکتر صیدی برگزار شد.