Don't have Telegram yet? Try it now!
http://sabr.ir/full/news/152/ضرورت-استفاده-از-ظرفیت-بزرگان-و-متنفذین-برای-افزایش-روحیه-صلح،-بخشایش-و-رضایت
ضرورت استفاده از ظرفیت بزرگان و متنفذین برای افزایش روحیه صلح، بخشایش و رضایت