Don't have Telegram yet? Try it now!
http://zanoonemardoone.ir/6/58131/sonnati/tips/‌-روغن-آرگان-یا-“طلای-مایع”،،-از-دانه-های-درخت-آرگان،-که-در-یک-منطقه-از-مراکش-رشد-می-کند-تولید-می-شود.-دو-نوع-روغن-آرگان-وجود-دارد-خوراکی،-که-اغلب-به-عنوان-یک-جایگزین-برای-روغن-زیتون-و-مواد-آرایشی-و-بهداشتی،-که-می-تواند-در-مراقبت-از-پوست-و-محصولات-مراقبت-از-مو-یافت-می-شود
‌ روغن آرگان یا “طلای مایع”،، از دانه های درخت آرگان، که در یک منطقه از مراکش رشد می کند تولید می شود. دو نوع روغن آرگان وجود دارد: خوراکی�