Don't have Telegram yet? Try it now!
http://www.oladghobad.com/کسری-۶-هزار-میلیاردی-بودجه-آموزش-و-پرورش-در-سال-۹۶/-سهم-آموزش-از-بودجه-عمومی-کشور-کمتر-از-۱۰-درصد-است