Don't have Telegram yet? Try it now!

Ўзбек хитойликдан сўрабди: — Сизларда аҳоли неча киши? Хитойлик айтибди: — Бизда аҳоли 1 млрд. 300 млн.дан ортиқ. Сизларда-чи? Ўзбек: — Бизда 32 млн. аҳоли бор, - дебди. Шунда хитойлик ўзбекка қараб: — Унда ҳаммаларинг бир-бирларингни танисаларинг керак-а? – дебди. (© https://latifa.uz/show/9410)