Don't have Telegram yet? Try it now!

Ўзбекона топишмоқ: Қайси одам уйидан нима олиб кетаётганини аниқ биладию, нима олиб келаётганини аниқ билмайди? Жавоб: Бирор бир йиғинга тоғора кўтариб кетаётган ўзбек аёли. Кетаётганида ичида нима борлигини аниқ билади, қайтаётганда тоғораси ичида нима борлигини аниқ айтолмайди. (© https://latifa.uz/show/12362)