Don't have Telegram yet? Try it now!

Русча: Пока! Немисча: Wiedersehen! Инглизча: See you! Туркча: Gule gule! Ўзбекча: Бўпти. Гаплашамиз. Уйдагиларга салом деб қўй! Уйга ўт, чой ичамиз. (© https://latifa.uz/show/12537)