Don't have Telegram yet? Try it now!
Воронка внутрішнього водостоку, з ухилом
https://renobau.ua/servis/ulashtuvannya-bitumnyh-pokrivelnyh-membran/inzhenerni-rishennya-2/voronka-vnutrishnogo-vodostoku-z-uhylom