Don't have Telegram yet? Try it now!
Поздовжнє улаштування зварного шву
https://renobau.ua/servis/ulashtuvannya-polimernyh-pokrivelnyh-membran/inzhenerni-rishennya-2/profilovanyj-arkush/pozdovzhnye-ulashtuvannya-zvarnogo-shvu-profilovanyj-arkush