Don't have Telegram yet? Try it now!
دکتر اعلمی حاضر نشد دعوتِ ما را بپذیرد و نیامد!/ امروز، برخی دانشجو را عمله سیاسیون خارج دانشگاه می‌دانند/ با لغوِ مجوز برنامه تشکل‌ها مخالفیم http://negaheazad.ir/n/MTc2MjU/