Don't have Telegram yet? Try it now!
http://amsagir.am/%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80-%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82/
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության՝ Երևանի քաղաքապետի թեկնածուն Հայկ Մարությանն է