Don't have Telegram yet? Try it now!
http://barevblog.com/%d5%a1%d5%b6%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%ab-%d5%a7-%d5%a1%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%bc%d5%a8-%d5%a9%d5%a1%d5%ac%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%b6/
Անհավանական!!! Հայտնի է անտառը թալանողների․ Հովիկ Աբրահայան, Արթուր Աբրահամ, Աղվան Հովսեփյան և այլն