Don't have Telegram yet? Try it now!
http://barevblog.com/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6-%d5%a7%d5%ac-%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab-%d6%87-%d6%83%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%b6/
Համբերությունն էլ սահման ունի, և Փաշինյանը էլ չդիմացավ ու հայտարարեց… լսեցի՛ք, երկրի տականքներ