Don't have Telegram yet? Try it now!
http://barevblog.com/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%bd-%d5%a3%d5%bf%d5%b6%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%a1%d5%ba%d6%85%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d5%ac%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%bf%d5%a1%d5%af-%d5%a5%d6%82/
Հայրս գտնվում է ապօրինի կալանքի տակ, եւ ամեն րոպեն, ամեն վայրկյանը ապօրինի է․ Լեւոն Քոչարյան