Don't have Telegram yet? Try it now!
http://barevblog.com/%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b2%d6%81%d5%ab-%d6%83%d5%b8%d6%84%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%b4%d5%ab%d5%b7%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%ac-%d6%83/
Ղարաբաղցի փոքրիկ Միշան երգել է Նիկոլ Փաշինյանի, Աննա Հակոբյանի, Սերժի և մյուսների համար