Don't have Telegram yet? Try it now!
http://barevblog.com/%d5%b4%d5%ab%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d5%ac-%d5%b4%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%ab%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1/
Միքայել Մինասյանը նախկին իշխանության մասին այնպես է խոսում, կարծես ինքը որևէ կապ չի ունեցել.Հակոբյան