Don't have Telegram yet? Try it now!
http://belklass.com/sachynyennye-na-temu-pryroda-i-chalavyek-u-ramanye-i-myelyezhalyudzi-na-balocye/
Сачыненне на тэму «Прырода і чалавек у рамане І.Мележа»Людзі на балоце»