Don't have Telegram yet? Try it now!
http://belklass.com/sachynyennye-na-temu-vobraz-dzyadzki-antosya-w-paemye-yakuba-kolasa-novaya-zyamlya/
Сачыненне на тэму Вобраз дзядзькі Антося ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля»