Don't have Telegram yet? Try it now!
http://bestseller.am/andrei-astvatsaturov-about-of-the-talented-russian-authors-brodsky-and-how-he-grew-up-in-a-family-of-philologists/
Անդրեի Աստվածատուրովը՝ տաղանդավոր ռուս հեղինակների՝ Բրոդսկու, և այն մասին, թե ինչպե՞ս է մեծացել բանասերների ընտանիքում: