Don't have Telegram yet? Try it now!
http://buncha.net/o-sai-gon-cac-tiem-banh-da-luc-tuc-chuan-bi-menu-valentine-roi-ban-da-chuan-bi-gi-chua/
Ở Sài Gòn, các tiệm bánh đã lục tục chuẩn bị menu Valentine rồi, bạn đã chuẩn bị gì chưa?