Don't have Telegram yet? Try it now!
http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-roboty-v-sistemah-upravleniya-predpriyatiem