Don't have Telegram yet? Try it now!
http://dialogt.org/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa
آسیب شناسی کمپین تعقیب و تلاش برای گرفتن قرارمجرمیت علیه یکی از سردمداران کشتار در دهه ی هفتاد و هشتاد شمسی( 1378-1388) در ایران، یعنی محمود هاشمی شاهرودی!: از مازیار-س