Don't have Telegram yet? Try it now!
http://dmhalo415.eu/oblastni-nemocnice-nachod-a-s-si-vas-dovoluje-pozvat-na-veletrh-prace-v-rychnove-nad-kneznou/
Oblastní nemocnice Náchod a.s. si Vás dovoluje pozvat na Veletrh práce v Rychnově nad Kněžnou