Don't have Telegram yet? Try it now!
http://emam.com/fishs/view/7827/195/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AC
متابعت%20از%20حکم%20قضات%20برادران%20اهل%20سنت%20در%20حج