Don't have Telegram yet? Try it now!
http://fa.kurddestiny.com/2018/08/18/01/44/51/
وضعیت دو زندانی که بیش از دو دهه در زندانهای ایران میباشند