Don't have Telegram yet? Try it now!
http://fedayi.org/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%da%af%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%b1%d8%a7/
علت سیلاب ناگهانی در شیراز/ این فیلم را نگاه کنید و ببینید که چگونه مسیر سیل که در طول هزاره ها ایجاد شده بسته شده و چنین فاجعه ای را آفریده است!