Don't have Telegram yet? Try it now!
http://history.mk.ua/nogaj-nagaj-tat-nugay-nugaj-kaz-no-aj-i-po.htm
Ногай, Нагай /тат. Nuğay, Нугай, каз. Ноғай/ (І половна ХІІІ в. - 1300 г.)