Don't have Telegram yet? Try it now!
http://ibc-club.com/hoat-dong-clb/thong-bao-vong-thi-online-irc-2019/
THÔNG BÁO VÒNG THI ONLINE IRC 2019