Don't have Telegram yet? Try it now!
http://imn.iq/archives/1460/%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b3/
شبكة الاعلام تبحث اوجه التعاون والتنسيق مع سلطة الطيران