Don't have Telegram yet? Try it now!
http://istorja.ru/scientists/nikolay-slavnitski.html/20th-century-russia/slavnitskiy-n-r-predstaviteli-russkogo-generaliteta-v-zaklyuchenii-v-petropavlovskoy-kreposti-v-1917-godu-r5/
Славнитский Н. Р. Представители русского генералитета в заключении в Петропавловской крепости в 1917 году