Don't have Telegram yet? Try it now!
http://javabnews.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%ab%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1-2/
شرح حدیثی درباره ویژگی‌های نزدیک‌ترین افراد به پیامبر در روز قیامت