Don't have Telegram yet? Try it now!
http://kor.theasian.asia/archives/195472
[중국어 첫걸음] 마오쩌둥과 장제스의 최종 승자는?···谋事在人, 成事在天(Móushì zài rén, chéngshì zài tiān)