Don't have Telegram yet? Try it now!
http://kupala-museum.by/anons/12-listapada-2018-goda-a-17-y-gadzine-adbudzetstsa-urachyistae-adkryitstsyo-vyistavachnaga-praekta-maladaya-belarus-asoba-i-tvorchasts-yanki-kupalyi-u-gistoryii-krainyi-yaki-pryisvechanyi-100.html/attachment/img_6787
IMG_6787