Don't have Telegram yet? Try it now!
http://kupala-museum.by/navini/19-lyutaga-2019-goda-a-17-00-dzyarzhaunyi-litaraturnyi-muzey-yanki-kupalyi-i-belaruskae-gramadskae-ab-yadnanne-fatografau-zaprashae-na-adkryitstsyo-vyistavachnaga-praekta-drevyi-yakiya-pamyatay.html/attachment/img_9293
IMG_9293