Don't have Telegram yet? Try it now!
http://lit-bridge.com/4874/%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%a6%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%81-%d5%af%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%86%d5%b8%d6%80%d5%b6%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%a3%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5-2/
Հարցազրույց Կալիֆորնիայի Հայ Գրողների Միության անդամ , բանաստեղծ, լեզվաբան Գրիշ Դավթյանի հետ: