Don't have Telegram yet? Try it now!
http://madan24.com/?p=12583
ایران با اتکا به ظرفیت های داخلی بر تحریم غلبه می کند