Don't have Telegram yet? Try it now!
http://meliawedding.com.vn/giao-vien-duoc-chon-viet-tay-hoac-danh-may-voi-cac-loai-ho-sach/
Giáo viên được chọn viết tay hoặc đánh máy với các loại hồ sơ, sổ sách