Don't have Telegram yet? Try it now!
http://mitk.am/2018/07/%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a5%d6%81%d5%be%d5%a5%d6%81-%d5%a1%d5%b6%d5%a2%d5%a1/
Քաղաքականությունը հավասարեցվեց անբարոյականության, դավաճանության, ծախվածության, գործարքների մեջ մտնելու արատների հետ