Don't have Telegram yet? Try it now!
http://mitk.am/2018/09/%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%ab%d5%b9%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d6%84-%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d6%84-%d5%a7-%d5%ad/
Քաղաքական գործիչների կանայք չպետք է խորհուրդներ տան իրենց տղամարդկանց. Աննա Հակոբյանի հարցազրույցը «Мир 24» հեռուստատեսությանը