Don't have Telegram yet? Try it now!
http://mitk.am/2019/01/%d5%a4%d5%ab%d6%80%d6%84%d5%ab-%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%a3%d5%a8-%d5%ac%d5%a5%d5%b5%d5%bf%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b6%d5%bf%d5%ab-%d5%a6%d5%a5%d5%b6%d6%84%d5%a8-%d5%ac%d5%ab%d6%81%d6%84%d5%a1%d5%a9%d5%a1/
Դիրքի ավագը լեյտենանտի զենքը լիցքաթափել է կացարանում և դիմահար կրակոցով սպանել ծառայակցին