Don't have Telegram yet? Try it now!
http://mitk.am/2019/04/%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d6%85%d6%80%d5%a5%d5%b6%d6%84%d5%a8-%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d6%84-%d5%a7-%d5%a9%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%ab-%d5%af%d5%b8%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%ba%d6%81%d5%ab/
Այս օրենքը պետք է թիրախավորի կոռուպցիոներներին եւ փողերի լվացմամբ զբաղվողներին (տեսանյութ)